CORDAID – Een Sociale Organisatie

CORDAID (Catholic Organisation for Relief and Development Aid) is een maatschappelijke organisatie met een netwerk van ongeveer duizend centra in 36 landen over de hele wereld. CORDAID werkt aan problemen op het gebied van gezondheid en levenskwaliteit van mensen uit armere gebieden. Cordaid helpt mensen in nood onder de naam Cordaid Memisa, Cordaid Mensen in Nood, Cordaid Vastenaktie, Cordaid Bond Zonder Naam en Cordaid Kinderstem. Het doel is om mensen in noodsituaties te helpen en om de armoede uit te roeien in kwetsbare gemeenschappen en bij gevaren. De missie van deze organisatie is om bloeiende gemeenschappen op te bouwen, waarin mensen waarden en belangen delen en werken aan een gemeenschappelijk doel. De mensen van deze gemeenschappen krijgen kans om deel te nemen aan het sociale, culturele en spirituele leven.

Activiteiten van CORDAID

  • Het risicobeperkingsprogramma bij rampen voorkomt dat natuurrampen gerelateerd aan klimaatverandering onnodig gevaar opleveren, door het voorbereiden van mensen op zulke rampen.
  • Risicobeoordeling en tijdige waarschuwingen zijn ook een deel van hun activiteiten. Dit wordt gedaan door het in kaart brengen van risico’s uit het verleden en de kwetsbaarheid van de leden van de gemeenschap, en door het filmen van de gevaren.
  • De organisatie werkt op de gebieden van onderwijs, informatie en het creëren van bewustwording onder mensen over de mogelijke veranderingen in het klimaat.
  • De onderliggende risicofactoren worden verminderd met hulp van maatschappelijke organisaties, overheden en door de gemeenschap opgestelde actieplannen.
  • Een gedetailleerd plan van aanpak wordt opgesteld om effectief de risico’s te verminderen in noodsituaties.

Hoofddoelen van CORDAID

  • De organisatie richt zich op verwaarloosde personen of groepen van personen en werkt samen met buurthuizen, plaatselijke kerken en overheden; ook stimuleert het individuele initiatieven om de toestand van jongeren en vrouwen te verbeteren. Dit helpt hen om gezien te worden en een onderdeel van de samenleving te worden.
  • Ook wijdt ze haar inspanningen aan het bieden van betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg aan onderdukte mensen. De doelstelling van
  • het gezondheidsprogramma is om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren en het toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen.
  • Het probleem van armoede in bloeiende gemeenschappen heeft niet te maken met geld, maar is een gevolg van ongelijke machtsverhoudingen. De organisatie tracht de kennis en vaardigheden van mensen te vergroten en ze een kans te geven die te gebruiken.

CORDAID is een internationale samenwerkingsverband, wat betekent dat er internationaal wordt samengewerkt voor een betere wereld. Burgers, bedrijven en

Het Belang van Online Liefdadigheid & Geld Doneren

In de huidige technologisch groeiende en geavanceerde wereld, heeft internet het leven van iedereen op een geweldige manier aangeraakt en veranderd. Of iemand nu een professional of een student is, of thuisblijft, het internet fungeert als een zoekmachine en biedt ook alle informatie met betrekking tot een onderwerp. Het wordt ook gebruikt voor communicatiedoeleinden en iedereen, vanuit alle delen van de wereld, kan profiteren van de voordelen.

Het internet fungeert ook als een marketingtool, want er zijn daar veel organisaties aanwezig die verschillende levensonderwerpen bedienen. Dit geldt ook voor non-profitorganisaties,

Liefdadigheid
Liefdadigheid

die niet alleen de verantwoordelijkheid nemen voor de toestand van minder bedeelden en kansarmen, maar ook belangstelling heeft voor het welzijn van deze minder gelukkige mensen. Aangezien deze organisaties afhankelijk zijn van de donaties van hun donateurs en andere rijke begunstigers, is het voor hen belangrijk om hun kosten te minimaliseren. Daarom is het internet hun redding. Deze organisaties kunnen online goede doelen en verschillende campagnes onder de aandacht brengen en hun ideeën en gedachten aan de wereld meedelen, zodat mensen makkelijker geld doneren.

Online Liefdadigheid

Een website kan veel problemen van een non-profitorganisatie oplossen, als virtueel kantoor voor het grootste deel van de correspondentie van het goede doel. De bezoekers en potentiële donateurs kunnen het goede doel online bezoeken, antwoord krijgen op hun vragen, een duidelijk beeld krijgen over het goede doel en direct royaal geld doneren. Ook kan het geld dat mensen waarschijnlijk zouden verspillen aan het fysiek bezoeken van een liefdadigheidsorganisatie zo bespaard worden, en besteed worden aan de goede doelen die deze online liefdadigheidsinstellingen onder de aandacht brengen.

Fondsenwervers voor Goede Doelen

Conventionele fondsenwerving vergt een hoop planning en vereist ook extra medewerkers en vrijwilligers om het hele proces uit te voeren. Dit alles kan echter bespaard worden door middel van online fondsenwerving voor go

Samen staan we sterk
Samen staan we sterk

ede doelen. Ook kunnen bijvoorbeeld veilingen en diverse mededelingen via instant messaging programma’s worden uitgevoerd. Het aantal mensen dat daaraan deelneemt kan flexibel zijn, zonder enige beperking wat betreft ruimte of tijd. De diverse veilingen en campagnes kunnen bovendien het hele jaar doorlopen, hierdoor kunnen donateurs op elk moment een bezoek brengen aan de liefdadigheidsinstelling en geld doneren of op een andere manier een bijdrage leveren.

Wereldwijde Erkenning voor Geld Doneren

Door online aandacht te vragen voor een goed doel, kan een liefdadigheidsinsteling zich bevrijden van geografische beperkingen. Hoe meer non-profit organisaties en donateurs wereldwijd online goede doelen steunen, hoe meer aandacht er voor hun goede doelen en diverse inzamelingsacties gegenereerd wordt, waardoor mensen zich veilig en pretig voelen wanneer ze geld doneren. Daarom

Liefdadigheid en Ondernemerschap: Samenwerken

Ondernemerschap of wel entrepreneurship is een term die werd ontwikkeld in de vroege jaren 80, maar aan populariteit heeft gewonnen de afgelopen tijd. Het verwijst eigenlijk naar bedrijven die nieuw zijn, of in eenvoudigere taal, startende ondernemingen.

Wel nu, hoe kunnen we samen praten over liefdadigheid en ondernemerschap?

Het antwoord hierop kan worden afgeleid uit de non-profit organisaties die alle monetaire hulp die zij krijgen weggeven die zij krijgen van verschillende klanten, rijke mecenassen om de minder fortuinlijke mensen te helpen. Lees hier meer over non-profit organisaties.

Wie zijn deze ondernemers die deze minder bedeelde mensen helpen?

Er zijn tegenwoordig bepaalde sociale ondernemende projecten in de wereld die de vriendelijkheid van de weldoener reflecteren en die kunnen worden gemeten door de donaticollectebuses en fondsen die zijn verzameld.

Er is een term, sociaal ondernemerschap die niet alleen vertelt over de vriendelijkheid en mededogen van de mensen, maar ook willen komen tot een verandering in de samenleving. Het nadeel is dat deze organisaties afhankelijk zijn van de goedheid van rijke mecenassen. Er ontstaat een probleem omdat de gedoneerde bijdragen anders zijn dan de economische veranderingen. Organisatie die sociaal ondernemerschap uitoefenen worden niet aangetast door de economie en zijn onafhankelijk van hun donoren.

De reden hierachter is dat deze organisaties functioneren op een zeer systematische manier door het uitvoeren van sociale samenwerkingsverbanden waarin de donoren de neiging hebben om grote bedragen te doneren waardoor de organisaties hulp krijgen bij het onderhouden van zichzelf. Daarom slagen deze sociale ondernemers erin om de bijdragen in een veel effectievere manier te verzamelen.

Hoe gemakkelijk is het om goede doelen en ondernemerschap samen te brengen?

In het huidige wereldscenario waar er een prijs voor elke kleine grondstof is , zelfs voor schoon drinkwater kun je niet makkelijk een donatie maken met een goede bedoeling. Men moet ook het effect inzien op de maatschappij uit sociaal en monetair oogpunt.Duim omhoog

Men heeft ook gemerkt dat de naastenliefde leidt tot erkenning van de organisatie en dus ook ten goede komt aan de zakelijke kant, maar ook aan de gemeenschap.

Het kan dus worden gezegd dat de problemen van armoede, analfabetisme en andere oorzaken die leiden tot moeilijke levensomstandigheden kunnen worden uitgeroeid door het implementeren en het verkennen van entrepreneur ondernemerschap.

Echter uitdagende periodes in de economie onthullen pas welke goede doelen zijn voorbereid op deze verandering en welke het volhouden.